TRÄDGÅRD    UTEMILJÖ    BOK    MEDIA    BLOGG    KONTAKT   
 

Kommersiell fastighet i Kista där entrén fått ett järvt, arkitektoniskt och talande ansikte genom en stark kontrast i färgval och formspråk att kommunicera med byggnaden. En entré som lämnar avtryck vid första bemötandet och får förbipasserande att stanna till. En entré som väcker uppmärksamhet genom materialval i varm cortenstål att kontrastera mot antracitgrå fasad och markbeläggning. En generös sedummatta med oregelbunda, böljande kurvor bryter de geometriska formerna och utmärker sig med gott föredöme i det urbana området, vilken visar på en hållbar utemiljö och biologisk mångfald. En entré där de mjuka gröna elementen och den strikta gestaltningen lyfter varandra.

Uppdragsgivare och samarbetspartner; Genova Property Group.

An entrance to a commersial building in a business district close to Stockholm has been brought to life by a bold and stiking appearance. The use of raw corten steel provides an industrial touch while a sedum plain and ornamental grasses brings the rural nature back to the city, and lead as example of positive environmental impact in urban and suburban areas. Property developer; Genova Property Group.

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

Designad trädgård Värmdö

© 2019 Zetterman Garden Design AB   All rights reserved