TRÄDGÅRD    UTEMILJÖ    BOK    MEDIA    BLOGG    KONTAKT   
 

Nyproduktion av lägenheter i Saltsjöbaden. Saltsjölunden, ett gemytligt flerfamiljsområde högt beläget på naturmark i en del av Saltsjöbaden. Ett avskilt område som utgör möjligheten till rekreation, gemenskap och odlingsmöjligheter skapas i denna inneslutande yta. Här finns ett växthus och odlingsbäddar för både exotiska växter och traditionella kulturväxter. Under en äppellund infinner sig den svenska sommaren som bäst, med möjlighet till picknick och grillning. Denna gemensamma trädgård är en oas för vuxna, såväl som barn och seniorer, med möjlighet till lek och att utforska och lära kring odling för de yngre. Disponeringen av ytan möjliggör för umgänge i stora liksom små sällskap. Ett kretslopp av kompostering och uppsamling av regnvatten bidrar till en hållbar odlingsmiljö, där så mycket som möjligt av naturens egna resurser tas tillvara. Materialval hålls naturnära, i trä, bark och sten, för att spegla en naturnära utemiljö, som även anknyter till den sobra arkitekturen och gestaltningen i närliggande byggnader.

I samarbete med Dahlberg Busnardo. Uppdragsgivare Genova fastigheter.

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

© 2020 Zetterman Garden Design AB   All rights reserved