TRÄDGÅRD    UTEMILJÖ    BOK    MEDIA    BLOGG    KONTAKT   
 

Park 21 har sin egen unika prägel, med karaktär och personlighet som bryr sig om både människor och vår miljö. Det är ett nytt bostadsområde i Sollentuna där utemiljöerna har prioriterats som en viktig del av helheten för de boende. Genom parkdelen och dess dignitet finns ett levande ekosystem med växter som hjälper vår mångfald, attraherar bin och fjärilar, möjlighet till ytor att umgås, för välmående, avkoppling och lärande. Estetiskt är utformningen mjuk och välkomnande med många delar som knyter an till våra naturliga omgivningar, samt en del naturtomt som lämnas orörd. Belysningen är planerad att skapa vackra inslag och säkerhet vinter- och kvällstid.

Uppdragsgivare och samarbetspartner; Signum Fastigheter.

Gardens and landscapes in a new residential area in the outskirts of Stockholm. The project is characterized by a large communal front garden with a display of plants, colour and wildlife every season. This development shows example of a how people and gardens live in symbiosis and thrive. Property developer; Signum Fastigheter.

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

© 2019 Zetterman Garden Design AB   All rights reserved