TRÄDGÅRD    UTEMILJÖ    BOK    MEDIA    BLOGG    KONTAKT   
 

Familjeträdgård med pool och påminnelse om havet. Bastu och förvaring, utedusch, plats för middagar och lek i poolen. En trädgård med nivåskillnad i terrängen där ett avskilt trädgårdsrum för poolen skapats med stödmurar beklädda i skiffer.

Family garden with an outdoor swimming pool, Lidingö, Sweden. A garden situated on an island outside Stockholm with a generous garden where a dedicated area has been designed for the swimming pool. Limestone, wood and slate has been used in a contemporary context. Colours in blues and purples, plants easy to maintain and ornamental grasses to imitate and bring in the country and seaside feeling next door into the garden.

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

© 2019 Zetterman Garden Design AB   All rights reserved