TRÄDGÅRD    UTEMILJÖ    BOK    MEDIA    BLOGG    KONTAKT   
 

[Pågående Projekt] Storslagen terrass med många möjligheter till umgänge i trädgårdens olika rumsindelningar. Samtida tappning i trä och betong där polerade ytor möter rusik bergvägg i granit. En familjeträdgård som låter göra sig hörd, med karaktär och attityd. Tydligt uttänkta vinklar och nivåskillnader, där en platå vilar utöver poolytan, likt en spång. Pool byggd i berg-i-dagen, med pool-liner som tar upp granitens grå toner. Sparsmakad, detaljerad och Skandinavisk familjeträdgård.

[Ongoing Construction Works] Outstanding private terrace with flexiblity to cater for family and friends, with many different garden rooms resting over the surface. A contemporary garden design composition created with wood and contrete, where sleek sturfaces meet the rustic granit rock. A family garden with character and attitude. Architecturally strong angles and thought through elevations with details such as an overhang in contcrete acting a bridge to the pool area. Swimming pool built in rockbed, with a liner reflecting the grey tones in the natural granite stone. Scandinavian, contemporary family garden with exceptional detailing.

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

Designad trädgård Lidingö

© 2019 Zetterman Garden Design AB   All rights reserved